Trenger du elektriker i Tromsø?

Send oss en henvendelse, så vil du i løpet av kort tid bli kontaktet av en kvalifisert elektriker nær deg.

Få et gratis tilbud på elektriker i Tromsø

Send en kort beskrivelse av oppdraget, så hjelper vi deg med å finne den beste elektrikeren til akkurat ditt prosjekt.

Få et gratis tilbud hero
1/3: Privat eller bedrift
Gjelder oppdraget privat eller bedrift?

Hvordan fungerer Elektriker i Tromsø?

Vi i ElektrikerTromso.no samarbeider med flere dyktige elektrikere i Tromsø og omegn, som har lang erfaring med alle typer elektrikerjobber. Når du sender oss en forespørsel finner vi den beste elektrikeren for ditt oppdrag, og i løpet av kort tid vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud.

Vårt mål er at det å finne en dyktig elektriker i Tromsøsområdet skal være en rask og smidig prosess, fra A til Å.

Hvilke typer oppdrag kan du få utført i Tromsø og omegn?

Bor du i Tromsø eller i nærheten kan du få utført de aller fleste typer elektriske arbeider av en elektriker som holder til i byen.

Skal du bygge bolig og trenger prosjektering og installasjon av det elektriske anlegget, eller skal du renovere og bytte ut det gamle elektriske anlegget? Kanskje du har planer om el-bil og ønsker å få installert el-billader? Uansett hvilket behov du har så kan de fleste av de elektrikerne vi samarbeider med utføre oppdraget.

Typiske oppdrag som utføres av elektrikere i Tromsø:

 • Bytte ut eller oppgradere sikringsskapet
 • Installere elbillader hjemme, på hytta, i borettslaget eller på arbeidsplassen
 • Montere og installere varmepumpe
 • El-sjekk
 • Næringsoppdrag
 • Spotter, stikk og andre lignende elektriske installasjoner

Hvis det du ønsker å få utført ikke står beskrevet på siden, så er det likevel rimelig sikkert at en av de elektrikerne vi samarbeider med i Tromsø kan ta på seg oppdraget.  Beskriv så godt det lar seg gjøre alle detaljene i oppdraget du ønsker utført. Det er fordelaktig om du tar med hvilken tidshorisont du har og om det er noe fleksibilitet i forhold til dette. Vi setter deg kun i kontakt med en elektriker som er godkjent elektrikerbedrift, har godt renommé og som utfører kvalitetsmessig arbeid.

elektriker i tromsø som monterer veggstikk

Elektriker Tromsø: Pris

Hva koster elektriker i Tromsø?

Det som først og fremst avgjør hva en elektriker i Tromsø koster, er hva slags oppdrag det er du ønsker å få utført. Skal du få utført mindre elektriske installasjoner som stikkontakter eller et par spotter, så kan det koste fra et par tusen og oppover. Skal du derimot oppgradere hele det elektriske anlegget så er det snakk om priser i hundretusenkronersklassen, alt etter hvor stor boligen eller bygget er. Timesprisen varierer stort sett mellom 700,- og 1.200, – kroner, men totalprisen på oppdraget kan variere ut ifra hvilken leverandør man benytter.

Burde jeg velge timespris eller fastpris på elektriker i Tromsø?

Det kommer først og fremst an på hva slags oppdrag det er du ønsker å få utført, hvilke behov du har og hva du selv er mest komfortabel med. Fast pris vil selvfølgelig gjøre det mer forutsigbart for deg, men det trenger nødvendigvis ikke å bli billigere. Hvis oppdraget er av en slik karakter at det kan være utfordrende for elektrikeren å konstatere timeantallet som går med, er det sannsynlig at de helst vil utføre oppdraget på timer. Hvis elektrikeren skal utføre oppdraget på fastpris, vil de gardere seg mot eventuelle fallgruver ved å ha et prosentmessig påslag på prisen. På fastprismodellen så kan du risikere at de bruker mindre tid enn det som er estimert og at det dermed ville vært rimeligere å få oppdraget utført på timer, men dette kan gå begge veier. De fleste av oppdragene du ønsker å få utført vil det være mulig å få tilbud om fastpris på. På oppdrag som utføres ofte har de fleste elektrikerne god erfaring med hva som trengs av materiell og hvilken tidsbruk som kreves. Det gjør det mye lettere å beregne en fastpris som matcher reell tidsbruk.

Når du har tatt alle disse faktorene med i beregningen, så må du rett slett se hva du mener er det riktige for deg. Fastpris er ganske vanlig på grunn av tryggheten og forutsigbarheten det gir.

elektriker i tromsø som jobber i sikringsskap

Hva påvirker prisen på elektriker?

Omfanget av oppdraget og kompleksiteten rundt det er den største faktoren som påvirker prisen.

Går man mer i dybden så vil prisen påvirkes av hvilke oppstartskostnader som oppstår. Typisk for oppstartskostnader er at de dekker reise til og fra oppdragsstedet. Hvis det er lang avstand fra deg og elektrikeren vil selvsagt dette være en påvirkende faktor.

Alt av materiell som brukes kommer i forskjellige typer og kvalitet, så her kan prisen påvirkes mye basert på hvilke valg som foretas. I tillegg kan det være variasjoner i hvilket påslag det er på materiellet – alt avhengig av hvilke produkter det er snakk om, hvilken innkjøpspris elektrikeren har og hvor stort volumet er.

God planlegging er i hvert fall et godt utgangspunkt for å holde kostnadene i sjakk. Det er viktig å ha tenkt gjennom og skissert nøye hva man ønsker, så slipper man endringer og fordyrende tilpasninger underveis.

Elektriker pris – noen eksempler:

Her er noen priseksempler på elektrikere i Tromsø:

 • Bytte/nytt sikringsskap: pris fra kr. 15.000, –
 • Varmekabler ink. montering: pris fra kr. 1.000, – pr. kvm.
 • Elbilladder m/montering: pris fra kr. 10.000, –
 • Montering av stikkontakt: pris fra kr. 2.000, –
 • Montering av downlights/spotter: pris fra kr. 1.000, –
 • Komfyrvakt ink. montering: pris fra kr. 4.250, –
 • Stikkontakt ink. montering: pris fra kr. 2.000, –
 • Downlights ink. montering: pris fra kr. 1.000, –

Hva bør du tenke på før du bestiller elektriker i Tromsø?

 • Planlegg

  For alle prosjekter, især store prosjekter, er det en fordel at prosessen er nøye og godt planlagt. Det vil minimere risikoen for at det oppstår uventede hindringer, tilpasninger eller overskridelser.
 • Prismodell

  Ha avklart på forhånd hva du er mest komfortabel med og hva fordelene/ulempene er ved å be om fastpris eller timespris.
 • Tilbud

  Etter at du har utarbeidet en oppdragsbeskrivelse og elektrikeren har vurdert den med eller uten befaring, er det lurt å bli enige om pris eller forventet tidsbruk i forkant av at oppdraget starter. Elektrikeren har ikke lov til å fakturere merforbruk utover 15 % i etterkant, med mindre det er forhåndsgodkjent av deg.
 • Kvalitetssjekk av elektriker

  Når du har mottatt tilbud med en elektriker du ønsker å benytte, så bør du sjekke at de faktisk er godkjent til å utøve elektrisk installasjonsarbeid. Du kan søke opp dette i Elvirksomhetsregisteret.
 • Samsvarserklæring

  Når oppdraget er utført skal du motta en samsvarserklæring fra elektrikeren. Samsvarserklæringen skal fremvise at alle de endringene eller utbedringene som er gjennomført er i henhold til gjeldende forskrifter. Dette er ditt på bevis på at arbeidet er korrekt utført av en godkjent elektroinstallatør. Ved salg og eventuelle forsikringssaker er samsvarserklæringen viktig.

Billig elektriker Tromsø

Blant elektrikerne i Tromsø finner du varierende prismodeller med ulike timespriser, påslag på materiell og oppstartskostnader.

Hvordan du skal gå frem for å finne den billigste elektrikeren i Tromsø er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. Det er tross alt en rekke prismessige faktorer du bør ta med i beregningen. Å gå etter den billigste kun fordi de er billig trenger ikke å bety at de er billigst totalt sett eller at det er de du faktisk ender opp med å bli mest fornøyd med.

Ting som bør veie en del i beslutningsprosessen er kvalitet, erfaringer, gjennomføringsevne og pris. Det er klart at dersom du skal ha topp kvalitet med kortest mulig leveringstid så stiger også prisen. Målet bør jo være å gå for den som kan levere best mulig kvalitet til best mulig pris, samtidig som du opplever at dine interesser faktisk er ivaretatt.

Er du godt forberedt og har planlagt oppdraget på en bra måte er det lettere å få et godt tilpasset tilbud som du blir fornøyd med.

elektriker tromso 3

Hva kan du gjøre selv, og hva må du bruke elektriker til?

Det aller meste av arbeid som omfatter elektrisitet og installasjon skal utføres av kvalifisert personell, det vil si en faglært ansatt i en godkjent elektrikerbedrift.

Konsekvensen ved å utføre endringer på det elektriske anlegget selv kan være enorme. Ved et eventuelt forsikringsoppgjør etter skade kan du risikere avkortning og ved et eventuelt salg kan det redusere prisen betraktelig. Med dagens krav til tilstandsrapport ved salg vil det være et stort minus å ikke kunne dokumentere endringene/utbedringene som er gjort på det elektriske anlegget.

Ting du har lov til å gjøre begrenser seg veldig, men omfatter følgende mindre oppgaver:

 • Deksler på stikkontakter, brytere og koblingsbokser har du lov til å bytte
 • Varmeovner med bevegelig ledning og støpsel har du lov til å bytte/montere
 • Lamper som henger i takkrok, men som ikke er en del av den faste installasjonen kan du bytte/koble til
 • Bordlamper og tilsvarende med bevegelige ledninger og ledningsbrytere kan du koble til/reparere
 • Topolede støpsler opptil 25 ampere med og uten jording kan du bytte/koble til
 • Topolede skjøtekontakter og apparatkontakter opptil 16 ampere med og uten jording, kan du bytt/koble til

Få gratis tilbud på ditt elektrikeroppdrag i Tromsø

Send inn skjemaet så setter vi deg i kontakt med den elektrikeren i Tromsø som er best egnet for å dekke dine behov.

Få et gratis tilbud på elektriker i Tromsø

Send en kort beskrivelse av oppdraget, så hjelper vi deg med å finne den beste elektrikeren til akkurat ditt prosjekt.

Få et gratis tilbud innhold
1/3: Privat eller bedrift
Gjelder oppdraget privat eller bedrift?